Nivån på BTP avgörs av ålder

Magdalena Anderssons budgetpromenad till riksdagen blev ovanligt tumultartad, på gränsen till medialt cirkusnummer. Journalisterna fladdrade och snubblade omkring när polisen slöt en ring kring Andersson för att göra vägen fri mot riksdagen. Som förväntat var överraskningarna få i budgeten. Det mesta var känt sedan tidigare. Men den föreslagna höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen, som tidigare kallades för förtidspension, skrällde.

Regeringen vill höja ersättningen från 64 till 64,7 procent av antagandeinkomsten, det vill säga den genomsnittliga inkomsten den försäkrade hade innan hon eller han fick en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga.

Vad betyder då procenthöjningen i plånboken? Jag har räknat. Dels på en person som har en månadsinkomst på 27 813 kr (motsvarar den högsta ersättningsbara inkomst vid sjukersättning), dels en månadsinkomst på 21 000 kr. Och resultatet blev följande:

Månadsinkomst, kronor Dagens regelverk Enligt förslag Skillnad:
Innan skatt Efter skatt*
27 813 17 760 17 954 194 132
21 000 13 440 13 587 147 97

*Skatt enligt skattetabell 30 för 2014 och prisbasbeloppet för detta år.

Höjningen innebär som mest 194 kronor före och 132 kronor efter skatt per månad. För en försäkrad som hade månadsinkomst på 21 000 kronor innan nedsättningen av arbetsförmågan får 147 kronor före och 97 kronor efter skatt. Men i det enskilda fallet kan antalet kronor i plånboken bli färre ifall den försäkrade har bostadstillägg (BTP). Orsaken är att regeringen vill finansiera höjningen av BTP till ålderspensionärerna genom att bland annat en striktare förmögenhetsgräns. I stället för att 15 procent av förmögenheten över 100 000 kronor för ogift och över 200 000 kronor för gifta vill man höja till 17,5 procent. Det kan betyda att BTP sänks med mellan 125 till 155 kronor per år. Notera särskilt att höjningen av BTP, som föreslås träda ikraft den 1 juli nästa år, endast gäller personer som har fyllt 65 år. Som mest ska man kunna få 5 090 kronor per månad i BTP som ålderspensionär, medan personer med sjuk- och aktivitetsersättning högst får  4 650 kronor per månad. Motivet till skillnaden framgår emellertid inte av statsbudgeten.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*