Ny regering vill höja taket i a-kassan

Förra veckan föreslog Sveriges nya regering en höjning av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Höjningen var förväntad. Däremot inte att nuvarande regler för avtrappningen av ersättningen ska bibehållas. Det vill säga att ersättningen ska motsvara 80 procent av tidigare lön under de första 200 ersättningsdagarna. Därefter sänks ersättningen till 70 procent för de återstående 100 dagarna. Och om det blir aktuellt med arbetsmarknadsåtgärder sänks ersättningen till 65 procent.

Regeringens ambition är att återställa den gamla ordningen med två ersättningstak. Dels ett tak på 910 kronor per dag under de första 100 arbetslöshetsdagar för personer som hade en månadslön på minst 25 000 kronor innan de blev arbetslösa. Dels ett tak på högst 760 kronor per dag som träder i kraft från och med den 101:a arbetslöshetsdagen eller för personer som hade månadslön på högst 20 900 från och med första ersättningsdagen. I dag ligger taket på 680 kronor per dag. Om vi jämför dagens villkor med regeringens förslag till förändring blir utfallet följande vid en månadslön på 20 100 kronor respektive 25 000 kronor:

Ersättningsperiod Ersättning enligt dagens regler Ersättning enligt regeringens förslag
Tidigare lön Tidigare lön
20 100 25 000 20 100 25 000
kronor per dag Kronor per dag
1-100 680 680 730 910
101 -200 680 680 730 760
201 – 300 640 680 640 760
301 – 594 680 594 739

 

Tanken med ersättningstrappan är att öka de så kallade ekonomiska drivkrafterna för den arbetslöse att intensifiera sitt jobbsökande. Med nuvarande regler är det endast personer som har en månadslön under 23 000 kronor som i praktiken utsätts för en successiv nedtrappning av ersättningen. Övriga får vidkänna den ekonomiska smällen direkt och har därefter en oförändrad ersättning under hela sin arbetslöshetsperiod. Med regeringens nya förslag förstärks däremot nedtrappningseffekter. Om det sedan påverkar den enskilde individen återstår att se. Troligen är effekten liten. Grundproblemet – bristen på jobb – minskar inte av ökade individuell sökaktivitet. Däremot kan takhöjningen förväntas förändra utformningen av de privata inkomstförsäkringarna, som är ett nödvändigt komplement för att känna sig trygg på dagens arbetsmarknad. De flesta sådana försäkringar har en ersättningsperiod på 100 till 150 dagar. Men efter den 1 maj 2015, då regeringen planerar sjösätta takhöjningen, kommer förmodligen ersättningsperioden förlängas till 200 dagar.

Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*