Allt fler skaffar ”privat a-kassa”

I dag publicerade Folksam Välfärdstendens delrapport Trygghet vid arbetslöshet. Rapporten visar bland annat:

 • Arbetslösheten i Sverige är hög. Närmare 420 000 människor saknade ett arbete våren 2014. Det motsvarar 8,5 procent av arbetskraften.
 • Arbetslöshetskassornas medlemsantal ökar, men andelen människor på arbetsmarknaden som saknar den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen har minskat från 80 till 68 procent.
 • Avskaffandet av den differentierande arbetslöshetsförsäkringsavgiften vid årsskiftet har minskat spannet mellan den högsta och den lägsta avgiften från 305 till 75 kr/månaden. Avgiftssänkningen har hittills haft en marginell effekt. Sedan förra våren har antalet medlemmar ökat med 0,7 procent.
 • Vid en genomsnittlig månadsinkomst på 26 000 kronor blir nettoersättningen vid ett års arbetslöshet 56 procent. Ersättningsnivån kan emellertid höjas ifall löntagaren omfattas av kollektivavtal. Ålder och anställningstid avgör ofta om anställda omfattas av avtalens kontantersättningar. Förmånligast villkor tillämpas för statsanställda.
 • Mot bakgrund av arbetslöshetsförsäkringens låga ersättning och begränsningarna i många kollektivavtalade förmåner har efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkringar ökat kraftigt. Mellan åren 2008 och 2014 har andelen med en sådan försäkring mer än fördubblats, från 18 till 39 procent.

Läs hela rapporten här: Välfärdstendens – Trygghet vid arbetslöshet

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*