Ensamhet ska också ge bra pension

Nyligen visade Medlingsinstitutet att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskade med 0,5 procentenheter  mellan åren 2012-2013. I dag har kvinnor 86,6 procent av männen lön och om nuvarande minskningstakt håller i sig sluts lönegapet först år 2041. Ojämställda löner ger också ojämställda pensioner.

För att jämna ut skillnaden föreslås ibland att samlevande partner ska kunna överlåta pensionsrätter i den allmänna inkomstpensionen och att tjänstepensionens ska ingå i giftorätten. I dag är det möjligt att överlåta premiepensionen till sin partner. Och privat pension ingår i giftorätten, vilket innebär att värdet av pensionen vanligtvis ska delas vid en skilsmässa.

Det tycker jag räcker. Jämställdhetsgapet måste finna sin lösning på arbetsmarknaden, inte genom särskild konstruktioner i nuvarande pensionssystem. Lika lön och heltidsarbete ger lika pension. Det är en återvändsgränd att försöka konstruera lösningar som bygger på att kvinnor måste ingå partnerskap för att skaffa sig en ekonomisk trygghet på ålderns höst. Oavsett om vi lever i ensamhet, eller tvåsamhet måste vi kunna skaffa oss en hygglig pension.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

åsa

Tack för en bra artikel vi kvinnor behöver verkligen också en pension vi kan leva på . Även om vi inte lever i partnerskap!

Håkan Svärdman

Tackar för responsen på inlägget
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*