Högt pris för sjukdom

Sjukskrivning kostar och priset för löntagarna har stigit kraftigt de senaste 20 åren. I början av 1990-talet uppgick sjukpenningen till 90 procent av lönen från första sjukskrivningsdagen. Och nästan alla hade en kollektivavtalad sjukförsäkring via arbetet, vilket höjde ersättningen till närmare 100 procent av lönen.

Nittiotalskrisen och nya politiska prioriteringar skärpte villkoren i den allmänna sjukförsäkringen. Bland annat genom att återinföra karensdagen, sänkt ersättning, begränsning av antalet ersättningsdagar och hårdare beskattning av ersättningen. Det innebär att en person som blir sjuk får högst 73 procent av lönen i sjukpenning, efter skatt. Finns kollektivavtal stiger ersättningen till högst 79 procent.

Löntagarna är inte opåverkade av förändringarna, visar årets upplaga av rapporten Välfärdtendens 2014. Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland 1000 förvärvsarbetande personer som Ipsos genomfördes på Folksam uppdrag.

En sjukförsäkrings främsta tillgång är att erbjuda en känsla av trygghet. Hur är tilliten och förtroendet för systemet? Oroväckande lågt. Nästan hälften av löntagarna tror att de skulle klara högst sex månaders sjukskrivning innan de skulle behöva ta av besparingar, låna eller sälja egendom eller flyta för att klara sin ekonomisak standard. Känslan av otrygghet bekräftas också praktiska erfarenhet. Varannan löntagare som har varit sjukskrivna en längre tid tycker att ersättningen var för låg. Medan lika stor andel tycker att ersättningen var tillräckligt, men ingen tycker att ersättningen var för hög.

Bristande förtroende och ökat missnöje är starka drivkrafter för individen att själv ta ett större ansvar för sin trygghet. Andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjuksäkring har ökat från 32 till 41 procent sedan år 2008. Fackligt anslutna löntagare har i regel skaffat sig denna form av försäkring i större omfattning än övriga grupper. Uppskattningsvis har 1,6 miljoner av de fackliga centralorganisationernas medlemmar en sjukförsäkring. Skillnaden i ersättning mellan löntagare som saknar respektive har kollektivavtalade sjukförmåner samt en privat sjukförsäkring uppgår vanligtvis till 3 000 – 4 000 kronor per månad.

I dag är det omkring en halv miljon löntagare som saknar kollektivavtalade försäkringsförmåner. Vi kan förvänta oss att antalet ökar framöver beroende på att de flesta nya jobben skapas hos småföretagare som ofta saknar kollektivavtal och fler kombinerar företagande och lönearbete. Hur vill partierna i regeringen och oppositionen möta en sådan utveckling? Förbättringar av den allmänna sjukförsäkringen, tvinga företagarna att försäkra de anställda, skattelättnader för löntagare och företagare som skaffar privat sjukförsäkring eller fortsätta på den inslagna vägen?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*