Ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att informera garantipensionärerna om att de kan tjäna 10 000 kronor extra per månaden

Regeringen vill att Pensionsmyndigheten analyserar Pensionsåldersutredningens förslag om att stärka drivkrafterna för att garantipensionärerna ska arbeta mera. Exempelvis genom att inte minska garantipensionen ifall individen väljer att arbeta vidare efter sin 65 års dag. Pensionsåldersutredningen tog fram ett typfall ( se tabellen) som visar att enligt nuvarande regler blir vinsten 45 kronor per månad ifall individen väljer att senarelägga sin pension med ett år. Men med deras förslag skulle vinsten bli 552 kronor per månad. Jag ser inte dock inte vinsten med förslaget mot bakgrund gälla regelverk. Redan i dag är det möjligt att få en riktig ordentlig bonus. Enligt samma förutsättningar kan vinsten nämligen  bli hela 10 422 kronor per månad. Varför inte fler kombinerar arbete och garantipension beror huvudsakligen på att ytterst få har praktiska möjligheter att stanna kvar på arbetsmarknaden efter att de har fyllt 65 år. Samt att de flesta inte känner till regelverket för garantipension. Problemet är alltså inte avsaknaden av ekonomiska drivkrafter.  Ge istället Pensionsmyndigheten  i uppdrag att  informera alla garantipensionärer om denna möjlighet.

Håkan Svärdman

Inkomster per år Pension vid 65 år   enligt nuvarande regler Pension vid 66   enligt nuvarande regler Pension vid 66 enligt utredningens förslag Alternativ   lösning:

Pension vid 65   år, men fortsätter att arbeta 1 år

Lön 0  0 0 225 600
Inkomstpension 93 600 102 000 102 000 93 600
Tjänstepension 10 800 12 000 12 000 10 800
Garantipension 21 600 18 000 21 600 21 600
Inkomst totalt 126 000 132 000 135 600 351 600
Skatt 28 427 30 287 31 403 85 763
Inkomst efter   skatt 97 573 101 713 104 197 265 837
BTP 43 200 39 600 43 200 0
Disponibel   inkomst 140 773 141 313 147 397 265 837
Per månad 11 731 11 776 12 283 22 153
Skillnad per   månad + 45 + 552 + 10 422

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*