Den allmänna pensionen faller snabbt.

Mindre än halva lönen i allmän pension och en total pensionsnivå på tre fjärdedelar av slutlönen – så ser verkligheten ut för personer födda 1946. Fortsätter pensionsfallet i samma takt kommer de som är födda 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension. Det visar årets upplaga av Folksams rapport Vad blev det för pension?

Rapporten är baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på uppdrag av Folksam och totalt ingår 637 272 individer. Rapporten visar att den totala pensionsnivån sjönk från 86 till 77 procent av slutlönen för årskullarna födda 1938 –1946. Det är ett kraftigt pensionsfall som beror på att den allmänna pensionen minskade från 61 till 49 procent av slutlönen för personer födda 1938 –1946. Allt talar för att den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av en minskad dödlighet och ökad livslängd. Något som inte har kompenserats med en senareläggning av pensioneringen i motsvarande grad.

Som kundägt företag är det naturligt för oss att ständigt analysera samhällsförändringen inom social- och avtalsförsäkringsområdet. På pensionsområdet ser det dystert ut. Om det fortsätter på samma sätt kommer den som är född 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension. Senareläggs pensioneringen till 69 års ålder stiger pensionen till 63 procent. Skillnaden mellan kvinnors och mäns pension är stor. Den genomsnittliga totala pensionsnivån för kvinnor födda 1946 uppgick till 15 840 kronor per månad, vilket motsvarar 74 procent av den genomsnittliga pensionen för män. Män har dessutom nästan dubbelt så mycket i tjänstepension som kvinnor.

Vad som krävs för att stoppa pensionsfallet är en höjning av pensionsåldern, men också reformer som gör att alla har möjlighet att orka ett långt arbetsliv som ger en hygglig pension (Se debattartikel).

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*