Europa fruktar framtidens pensionärschock

Framtidens pensionärschock bekymrar regeringarna i den gamla världen. Andelen pensionärer stiger stadigt och fort i Sverige så väl som i övriga Europa, medan andelen på arbetsmarknaden tenderar att minska. Det tvingar upp försörjningskvoten, det vill säga andelen yrkesarbetande som krävs för att försörja barn och pensionärer. I Sverige tangerar i dag försörjningskvoten 0,7, vilket innebär att 100 yrkesarbetande försörjer 40 barn och 30 pensionärer, utöver sig själva. Om allt annat är lika de kommande tjugo åren ökar antalet pensionärer till 45 stycken medan antalet barn blir oförändrat, vilket pressar upp kvoten till 0,85. Frågan är hur vi ska ha råd? Det finns lösningar, men få är attraktiva, varken för svenska eller andra länders politiker. Det framgick tydligt i går när jag besökte ett intressant seminarium på franska ambassaden i Stockholm, som samarrangerades tillsammans med Arena Idé. Bernard Fragonard, en av Frankrikes främsta experter inom välfärdsområdet, berättade om utmaningarna inom äldreomsorgen som republiken står inför. Han uteslöt skattehöjningar för att klara finansieringen. Istället bör egenavgifter, inkomstprövning och försäkringslösningar användas i större utsträckning. Hittills har emellertid inte försäkringsbranschen i Frankrike varit särskilt intresserad, konstaterade Fragonard.  Frågan om äldreomsorgsförsäkring fick också aktualitet i Sverige i förra veckan när SNS konjunkturråd presenterade sin årliga rapport. Rapportförfattarna efterlyste bland annat en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring för att klara framtidens finansiering av äldreomsorgen. Idén har lyfts tidigare. Bland annat av Anna Hedborg.

Jag gillar försäkringsidén, men trots detta är jag skeptisk till att använda den för just äldreomsorgen i sin nuvarande utformning. Försäkring handlar om att ersätta en skada som har uppstått på grund av en plötslig och oförutsedd händelse, exempelvis olyckor eller sjukdomar. Hjälp med städning, matlagning, katetbyte, sällskap eller ett anpassat boende är i min värld inte skador.  Det är snarare ett omsorgsbehov. Visst kan jag se det rena vårdbehovet som har uppkommit av olycka eller sjukdom, men dessa behov skiljer sig inte på något väsentliga sätt från det som drabbar yngre. Och inte blir jag mindre skeptisk när rapporten visar att kostnaderna skenar i Tyskland som är ett av två länder som har obligatorisk äldreomsorgsförsäkring.

Om äldreomsorgen ska försäkringsfinansieras tror jag att vi måste separera omsorgen från vården. Omsorgen bör i likhet med i dag skatte- och avgiftsfinansieras, eventuellt också skattesubventioneras i större utsträckning, medan vården försäkringsfinansieras. Men då ser jag inget behov av ha en särskild försäkringslösning för äldre. Modellen bör omfatta alla invånare. Vilken roll landstingen ska spela i en sådan modell återstår att fundera på.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*