Först år 2210 blir pensionerna jämställda

Nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer har i dag en inkomststandard som ligger under fattigdomsgränsen  på 10 800 kronor per månad. Låg lön, mycket deltidsarbete och dåligt fattigdomsskydd för pensionärer är tre huvudorsaker till dagens situation. Framtiden ser inte heller  ljus ut.  Mer än var tredje kvinna deltidsarbetar i dag, vilket motsvarar 760 000 individer. Om de inte växlar över till heltidsarbete blir deras pensioner riktigt låga. Även om ett heltidsarbete är nödvändigt så är det sällan tillräckligt för att få en hygglig pension, visar Folksam i en färsk granskning. Det krävs också ett kompletterande sparande.

Om vi ska lyckas med att få jämställda pensioner måste kvinnors löner höjas och deltidsarbetet minska. Problemet är att det går oerhört långsamt. I dag har kvinnorna 86 procent av männens lön. De senaste 20 åren har lönegapet mellan kvinnor och män minskat med 0,1 procentenheter per år. Med nuvarande minskningstakt tar det 150 år innan kvinnorna har hunnit ikapp männens löneläge. Därefter dröjer det cirka 45 år innan kvinnors pensioner har kommit i nivå med männens.  År 2210 kan vi alltså förvänta oss jämställda pensioner om inte villkoren drastiskt förbättras på arbetsmarknaden.  Borde inte vara omöjligt att åstadkomma ett under innan dess.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*