God helg och gott nytt år

Sjukpenning och närståendepenning giver icke julstämning, men skydd mot förstämning bistra dagar.

Graviditetspenning och föräldrapenning giver löfte om ljusa dagar, när mörkret svärtar korta dagar.

Arbetsskadelivränta och sjukersättning giver tröst olyckliga arbetsdagar.

Inkomstpension, premiepension och tilläggspension kan förgylla kommande dagar.

Omställningspension och barnpension giver icke tröst, men väl trygghet sista dagen.

En socialförsäkring är gott att ha livets alla dagar.

God helg och gott nytt år önskar

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Patrik Ekman

Folksam håller ej vad de lovar!
Jag har Folksam hemförsäkring, jag har alla Folksams försäkringar med alla tillägg, däribland ett tillägg i hemförsäkringen som innebär att det inte blir något åldersavdrag upp till 4 år på fast monterad elektronik och vitvaror, samt en lägre självrisk, 750:- istället för 1500:-
.. trodde jag tills en skada inträffade..
Näpp det gäller inte vitvaror säger skaderegleraren. När jag dubbelkollar med säljaren och kundtjänst säger det att det visst gäller – hur som helst om skaderegleraren vägrar finns det inget jag kan göra än att känna mig jävligt blåst
Jag känner mig så oerhört besviken
Bye bye Folksam

Håkan Svärdman

Hej Patrik
Fick just ditt mail. Hemförsäkringen är inte mitt bord, men jag har givetvis ett starkt intresse av att våra kunder, till lika ägare, får sina skador reglerade enligt villkoren. Jag har därför skickat ditt mail vidare till produktansvarig för hemförsäkringen, som undersöker vad som kan ha gått fel i ditt ärende.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*