Den perfekta tjänstepensionen måste omfatta fler

Med intresse följer jag temaserien Den perfekta tjänstepensionen i branschtidningen  Pensioner och Förmåner.  I senaste numret (9/13) handlar det om utbetalningsperioden.  Medverkande pensionsexperter efterlyser bland annat större flexibilitet i utbetalningen av pension, begränsade möjligheter att ta ut pensionen under kortare tid än 20 år, Individanpassade riskprofiler  av pensionskapitalet vid utbetalning och en särskild överlevnadsförsäkring för att tydliggöra att det handlar om pensionsförsäkring och inte ett sparande i största allmänhet.

Jag har inga särskilda invändningar mot de enskilda förslagen. Problemet är snarare att förslagen modelleras fram utifrån ett alldeles för snävt kundperspektiv och skulle få ringa eller knappast någon betydelse för merpartens  av dagens pensionssparare ifall de sjösattes. Om vi exempelvis tittar på gruppen födda år 1945 och som blev pensionärer år 2010 hade de en genomsnittlig tjänstepension på 58 500 kronor per år, eller 4 875. Kvinnorna hade väsentligt lägre,  3 400 kronor per månad. Inga jättebelopp, men nödvändiga för att få hushållsbudgeten att gå ihop. Utrymmet för att laborera med att skjuta upp pensionen eller ändra riskprofilen torde därför vara ganska begränsat. Och inget talar för att bilden bli så mycket ljusare för morgondagens pensionärer. Särskilt när allt färre på arbetsmarknaden har tjänstepension. Där ligger utmaningen för att skapa den perfekta tjänstepension, dvs hur vi får fler att omfattas av det som vi allt för ofta tar för givet gäller alla.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*