Andelen fattigpensionärer minskar i världen

Den femte upplagan av OECD-rapporten  Pension at a Glance, som publicerades häromdagen,  ger en översiktlig beskrivning av OECD- och G20-ländernas pensionssystem och hur de har utvecklats de senaste åren. En tydlig trend är att länderna har lagt ned mycket kraft på att göra sina offentliga pensionssystem mer statsfinansiellt hållbara. Flera länder har höjt pensionsåldern till 67 år, modifierat värdesäkringssystemen för pensionerna och främjat utvecklingen av privat pensionssparande.

Rapporten visar också att länderna har lyckats pressa ned fattigdomen bland pensionärerna, från 15 till 13 procent under perioden 2007-2010. Men samtidigt varnas för att utvecklingen snabbt kan brytas.  Orsaken är den höga arbetslösheten i många länder som tvingar unga vuxna  att flytta tillbaka till föräldrahemmet. Pensionen blir i dessa fall den ofrivilliga storfamiljens enda inkomstkälla. Särskilt i Italien, Grekland och Spanien växer detta problem.  Men dess lösning ligger inte pensionssystemen,  konstaterar ansvariga för rapporten. I stället krävs ett politiskt strategiskt tänkande som sätter fokus på grundfrågan: ” Hur ska våra samhällen se ut i framtiden? ” Men det är vårt – ditt och mitt  – ansvar att teckna den bilden!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*