Låt föreningarna söka fritidspengen istället för föräldrarna

När lamporna över OS-arenorna i Montreal släcktes hade min nyfikenhet på boxning väckts. I Skärholmens centrum hade en boxningsklubb just slagit upp sina portar. Vi var många smågrabbar som tog tillfället i akt och testade några ronder. För några av oss blev klubben vårt andra hem under många år. Fysiken stärktes och ansvaret växte parallellt med att vi hade oerhört kul. Medlemsavgiften vill jag minnas låg på 100 kronor, vilket gav obegränsade möjligheter till träning fem dagar i veckan.  Högre avgift hade utestängt flera av oss.

I dag är många barn i Skärholmen utestängda från idrottslivet på grund av att deras föräldrar inte har råd att betala medlemsavgiften och övriga kringkostnader som följer med idrottsutövandet.  En hundra lapp räcker inte längre långt, visar Riksidrottsförbundet. Mediankostnaden per år för exempelvis fotbollsträning inklusive utrustning och resor ligger på 3 750 kronor. Basket, friidrott, innebandy och simning ligger närmare 4 000 kronor. Och ishockey och ridsport kostar mer än 10 000 kronor per år.

Arbetslöshet och låga löner är ofta föräldrarnas grundproblem, vilket i många fall tvingar dem att söka ekonomiskt försörjningsstöd från kommunens socialtjänst. Men det finns inget utrymme i  försörjningsstödets norm för dyra fritidsaktiviteter. Regeringen vill ändra på detta. En arbetsgrupp har tillsats och en promemoria skrivits där ett förslag om fritidspeng lanserats. Föräldrar som har haft försörjningsstöd i minst 6 månader ska enligt arbetsgruppen ha rätt att ansöka om en fritidspeng på 3 000 kronor per år som ersättning för barnens fritidsaktiviteter. Pengen gäller dock inte alla barn i familjen utan endast de som är mellan 10 – 15 år. Märklig åldersgräns med tanke på att förslaget motiveras med hänvisning till FN:s barnkonvention där fritid listas som en rättighet. Och barn är vi enligt konventionen mellan 0 till 18 år. Arbetsgruppen uppskattar att närmare 24 000 barn skulle kunna bli aktuella för fritidspengen. Skulle alla deras föräldrar beviljas pengen blir den totala kostnaden 81 miljoner kronor per år.

Fritidspengsidén är givetvis vällovlig, men jag tror det vore bättre att använda pengarna till riktade satsningar på föreningslivet för att vidga deras möjligheter att öppna sin verksamhet för alla barn oavsett ålder. Då slipper också föräldrarna göra ett återbesök på socialtjänsten för att be om en slant till något som ska vara en rättighet för alla barn i världen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*