Trygghet kräver mer än bara socialförsäkringar

Löntagare och egna företagare kan inte längre förlita sig enbart på allmänna socialförsäkringssystemet. Ska man kunna bibehålla sin ekonomiska standard vid sjukdom, arbetslöshet och när man går i pension krävs kompletterade försäkringslösningar eller eget sparande. De flesta på arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtalade försäkringar som har förhandlats fram av facket och arbetsgivarna. Många har dessutom privata försäkringar därutöver. Tillsammans ger dessa försäkringar ett tillfredställande inkomstskydd. Men långt ifrån alla på arbetsmarknaden omfattas av de kollektivavtalade förmånerna.

Hur många är emellertid svårt att säga exakt. Medlingsinstitutet uppskattar att cirka 91 procent av löntagarna omfattas av kollektivavtalade försäkringar. I Folksams undersökning välfärdstendens uppger 82 procent av löntagarna  att de har ett kollektivavtal på sin arbetsplats. Det betyder att omkring 750 000 anställda kan stå utanför kollektivavtalens försäkringsskydd. Vi hittar flertalet på botten och i toppen på löneligan i företag med färre än fem anställda. Merparten är verksam inom tjänstesektorn.  Inom reklam- och konsultbranschen hittar vi de välavlönade personerna.  Det är inte ovanligt att deras arbetsgivare i viss utsträckning kompenserar avsaknaden av kollektivavtal med ett individuellt försäkringspaket eller ett kontant lönepåslag. Sedan är det upp till den anställde att köpa det försäkringsskydd som behövs.  Motsvarande generositet möter sällan personalen av inom detaljhandeln och restaurangbranschen ifall det saknas kollektivavtal.

Arbetskraften består emellertid inte enbart av anställda, utan även av 760 000 företagare, uppdragstagare och arbetslösa. Det betyder att nästan 1,5 miljoner av sammanlagt 5 miljoner människor som utgör arbetskraften i landet inte omfattas av de kollektivavtalade försäkringsförmånerna. Många inom dessa grupper har ett bristfälligt försäkringsskydd visar flera undersökningar.

I rapporten Driftig men otrygg från Folksam konstateras att småföretagarna ofta spelar högt med sin egen trygghet. Detta gäller särskilt de kvinnliga företagarna. Två tredjedelar av samtliga företagare saknar har inkomstförsäkringar som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Runt hälften av företagarna saknar försäkringar som gäller för vid dödsfall, arbetsskada och sjukvård. Och en fjärdedel av företagarna saknar dessutom ett eget pensionssparande.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*