Tunn kundstock för tandvårdsförsäkring

Försäkringsbranschen är sällan sena att erbjuda oss möjlighet att teckna försäkringar för de risker som vi möter i vardagen. Utbudet är stort; inkomstbortfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, hemförsäkring, reseförsäkring, mobilförsäkring och smådjursförsäkring för att bara nämna några produkter. Men det är skralt med erbjudande om tandvårdsförsäkring. Jag har endast hitta två mindre bolag i Sverige som har produkten i sitt sortiment. Deras kundstock är troligen ganska tunn. I årets Välfärdstendens uppger 12 procent av löntagarna att de har tecknat en tandvårdförmån antingen i form av försäkring eller så kallat abonnemang. Det sistnämnda är sannolikt vanligast.

Det kan tyckas märkligt att marknaden för tandvårdförsäkring inte vuxit sig större. Grundförutsättningarna finns; ett allmänmänskligt behov och ett till stora delar individuellt betalaningsansvar för tjänsten. Trots detta expanderar inte marknaden.

Orsaken är att försäkringsbolagen bedömer risken för ett så kallat snedvridet urval vara för stor. Försäkring bygger ytterst på en tanke om ömsesidig ovetskap om kundens risk för skadliga händelser. När kund och bolaget ingår ett försäkringsavtal förväntas båda parter ha samma kunskap om sannolika risker. Men i en situation där kunden har större vetskap om hans eller hennes risker än bolaget uppstår alltså ett snedvridet urval. När så sker skadas bolagets möjligheter att bedriva försäkringsverksamhet. Seriösa försök med tandvårdförsäkringar har gjorts tidigare, men relativt snabbt har bolagen tvingats avveckla försäkringarna  på grund av att erbjudandet huvudsakligen lockar kunder som vet att de lider av en bristande tandhälsa. Problemet med snedvridet urval kan rundas ifall tandvårdsförsäkring erbjuds som gruppförsäkring som är obligatorisk för alla inom exempelvis ett företag eller en fackförening. Men hittills har intresset för detta upplägg varit svalt, troligen på grund av att de flesta tycker att deras personliga kostnader för tandvård ligger inom rimliga gränser.

Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*