Pensionsbromsen är i otakt med mandatperioden

Pensionsmyndighetens senaste prognos visar att den beryktade bromsen, som sänker pensionerna, befaras tryckas ned återigen år 2018. Bromsen ska skydda pensionssystemet från att leva över sina tillgångar och därmed skicka räkningen till nästkommande generationer.

När bromsen monterades in i systemet var det få som trodde att den skulle komma till användning, men efterdyningarna av 2008 års globala finanskris pressade ned bromsen. Vid full bromsstycka skulle pensionerna sänkas med i genomsnitt 500 kronor i månaden. Och det skulle ske lagom till valåret 2010. Året innan valet justerade riksdagsmajoriteten bromsstyrkan och sänkte samtidigt skatten för pensionärerna, vilket reducerade sänkningen till  50 kronor i månaden i genomsnitt. Historien upprepas delvis nästa år då bromsen aktiveras igen. Bromseffekten mildras denna gång med ytterligare en skattesänkning för pensionärerna. Under perioden 2015-2017 förväntas bromsen släppa, men återaktiveras lagom till valet 2018. Att döma av hösten budgetproposition så förefaller reformutrymmet för ytterligare skattesänkningar var högst begränsat den kommande mandatperioden. Sannolikheten för att riksdagens uppgraderar bromsen i god tid innan valåret 2018 är troligen närmare 100 än 99 procent.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*