Stora skillnader i efterlevenadeskydd mellan och inom familjer

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna vid ett dödsfall i familjen har staten utformat olika former av så kallade efterlevandeskydd. Fyra olika varianter av ersättningar kan bli aktuella: Omställningspension, förlängd omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn. Ersättningsnivån varierar också beroende på den avlidnes tidigare inkomst och pensionsbehållning. Och skillnaden kan bli betydande, inte bara mellan olika familjer utan även beroende av vem i familjen som avlider.  Utfallet kan illustreras med följande exempel.

I familjen Andersson har vi föräldrarna Lisa, 22 år,  och Kalle, 26 år och deras son Bertil som är 1 år. Kalle  har arbetat på ett pappersbruk de senaste 5 åren. Lisa har studerat  (gymnasiet) och varit föräldraledig de senaste två åren och har för avsikt att börja arbeta. Kalle har en månadslön på 25 000 kronor.

Nu antar vi att olyckan är framme och Kalle avlider. Det offentliga efterlevandeskyddet triggas igång. Dels omställningspension för Lisa, dels barnpension för Bertil. Nivån på omställningspension och barnpension beror på Kalles pensionsunderlag. Pensionsunderlaget består av två delar, dels den faktiska intjänande pensionsbehållningen, dels den antagna pensionsbehållningen. Det vill säga ett antagande om hur mycket Kalle skulle kunna tjäna ihop ifall han hade levt till 65 år.

Kalles faktiska pensionsbehållning uppgår till 258 075 kronor. Hans antagna pensionsbehållning beräknas till 2,012 985 kronor. Den totala pensionsbehållningen är alltså  2 271 060 kronor. För att få fram pensionsunderlaget delar vi pensionsbehållningen med det aktuella delningstalet, 16,49 och vi får 137 723 kronor. För att få fram barnpensionen till Bertil multiplicerar vi Kalles pensionsunderlaget med 0,35 och vi får en årlig barnpension på  48 203 kronor, eller 4 017 kronor per månad. Omställningspensionen blir 75 747 kronor, men i och med att detta belopp understiger grundnivån för omställningspension som motsvarar garantipensionen så utbetalas istället 94 785 kronor per år eller 7 899 kronor per månad. Lisa får alltså en sammanlagd ersättning på 11 916 kronor i månaden.

Skulle däremot Lisa avlida sänks ersättningen väsentligt. Orsaken är att hon saknar en pensionsbehållning och därmed har sonen Bertil inte rätt till barnpension, utan endast efterlevandestöd till barn som uppgår till 40 procent av ett prisbasbelopp. Kalle skulle därmed få en omställningspension i form av garantipension 7 899 kronor per månad och ett efterlevandestöd för barn på1 483 kronor per månad. Alltså 2 534 kronor mindre än vad hans egen död hade givit.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*