Ska ett jämställt föräldraskap kräva coachning?

Förändringar i föräldraförsäkringen är på gång.  Regeringen vill bland annat att huvuddelen av föräldrapenningsdagarna  (384 dagar) ska tas ut innan barnet fyller fyra år. Därefter har föräldrarna rätt att ta ut 96 dagar fram tills barnet fyller 12 år. För att säkerställa ett jämställt uttag av dessa 96 dagar ska de fördelas proportionellt mellan föräldrarna på basis av deras tidigare uttag av föräldrapenningsdagar. Har en av föräldrarna inom fyraårsgränsen avstått dagar till den andra förälder kan det påverka fördelningen av 96-dagarspotten.

Regeringen vill också öka jämställdheten i uttaget av föräldrapenning mellan separerade föräldrar med gemensam vårdnad genom att öronmärka föräldrapenningsdagarna för respektive förälder. I dag är det möjligt för en av föräldrarna att ta ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå under 240 dagar utan att den andra föräldern har avstått rätten till dagarna. Och även i de fall där den andra föräldern aktivt avstått dagar kan han eller hon inte bestämma vilken ersättningsnivå avståendet gäller. Problemet vill regeringen lösa genom att båda föräldrarna ska ha rätt till 195 dagar med föräldrapenning på SGI-nivå  eller grundnivå och 45 dagar på lägstanivå vardera. 96-dagarspotten får också betydelse i det här sammanhang genom att ersättningsnivån för dessa dagar kopplas till förbrukningen av 195-dagarspotten på sjukpenning- eller grundnivån.

Ja, båda förslagen är komplicerade, vilket regeringen håller med om. Men de förlitar sig på att Försäkringskassan kan informera föräldrarna om hur de ska planera sitt uttag av föräldraledigheten för att få bästa möjliga utfall. Nästa steg kanske blir att anlita föräldracoacher för att förstärka informationsinsatserna?

Håkan Svärdman

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*