Sjukförsäkringsbomben har osäkrats i statsbudgetdebatten

Transfereringarna riskerar äta upp reformutrymmet varnar finansminister Anders Borg för när han i förra veckan presenterade statsbudgeten. Det är emellertid inget mekaniskt monster som står för hotet, utan kostnadsökningen i den allmänna sjukförsäkringen som oroar Borg.

Sjukförsäkringens kostnader minskade kraftig mellan åren 2002-2010, men sedan dess har utgifterna ökat. Och i prognosen för perioden 2014-2017 förväntas utgifterna öka med närmare 50 procent.  Hotbilden som målas upp ger intryck av att sjukförsäkringen är underfinansierad, vilket kräver skattepengar som skulle användas för andra välfärdsområden, såsom sjukvård och skola. Något underskott i socialförsäkringarna har hittills inte uppstått de senaste tio åren och förväntas inte heller att göra detta under överskådlig framtid.  

Finansieringen av socialförsäkringarna regleras av lagen om sociala avgifter som föreskriver att avgifterna ska användas till försäkringarnas utgifter. Avgiftsnivån regleras därför regelbundet för att hantera kostnadsbilden. Det står dock inget om att avgifterna ska användas för andra statliga åtaganden, men det görs i alla fall systematiskt av statsmakten. Skulle regelverket tillämpas måste regeringen antigen  betala sina satsningar med besparingar eller skattehöjningar. Därmed skulle dagens fanny-money-marginal som skapas av socialförsäkringsöverskottet elimineras.  Det finns alltså ingen bomb att desarmera, utan endast ett regelverk att följa.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*