USA:s s tjänstepensionssystem – 401(k) är på väg att köra i diket

Sveriges premiepensionsdebatt har sin motsvarighet i USA. Over där har allt fler insett att landets tjänstepensionssystem,  som går under beteckningen 401 (k) är på väg att köra i diket. Situationen är minst sagt besvärlig. Knappt hälften av löntagarna är anslutna till systemet och de flesta sparar alldeles för lite. Det genomsnittliga pensionskontot har ett saldo som motsvarar en årslön. Men för att få en hygglig pension krävs minst 10 årslöner. Samtidigt har många fått vidkänna kraftiga förluster på sina konton i samband med börskriserna 2001 och 2008. I en färsk studie visar forskarna Monique Morrissey och Natalie Sabadis  att det är framför allt löntagare i de högre löneskikten som ansluter sig till 401 (k), på grund av förmånliga skatteregler och generösa arbetsgivare. Medan  vanliga amerikaner måste avstå för att klara betala vardagens löpande räkningar. Forskarna menar också att 401 ( k ) har gjort amerikanarna mer sårbara för chocker på aktie-och bostadsmarknaderna och andra ekonomiska trender. Särskilt besvärligt blir det för unga, minoritetsgrupper, kvinnor och singlar.  Teresa Ghilarducci, professor i ekonomisk analys, efterlyster drastiska åtgärder. Hon vill skrota 401(k) och istället införa ett obligatoriskt pensionssparande med professionell förvaltning. (Youtub-länk där Ghilarducci utvecklar i korthet berättar om sitt förslag). Dramaturgin i den amerikanska debatten  har onekligen många beröringspunkter med vad som utspelas på den svenska scenen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*