Slagig pensionsutveckling bekymrar regeringen

Sitter just och läser statbudgeten, delen som handlar om ålderspensionssystemet. På sidan 11 hittar jag ett intressant diagram som visar hur pensionen påverkas av följsamhetsindexeringen, som är tänkt att värdesäkra pensionerna. Av diagrammet kan jag utläsa att jag skulle haft 2 800 kronor mer i pension per månad ifall jag hade gått i pension år 2001, men 630 kronor mindre per månad ifall jag hade gått i pension år 2011. Orsaken är den så kallade bromsen som påverkar beräkningen av följsamhetsindexet. Regeringen är med rätta bekymrad och jag citerar:

”Av diagram 1.3 framgår att pensionsutvecklingen under senare år varit påtagligt slagig och pensionsberäkningarna har gått upp och ner. /../. En sådan slagig utveckling var inte förutsedd och heller inte önskvärd ur ett individperspektiv. Inom ramen för den pågående pensionsöversynen pågår arbete med att finna metoder som i framtiden ger en jämnare utveckling av pensionerna även under en balanseringsperiod.”

Utmaningen är att hitta metoderna som kan matcha verkligenheten, vilket hittills har visat sig svårt.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*