Nyheter i statsbudgeten: Höjt fribelopp för pensionärer, mer pengar till pensionsinformation, och stöd till rehabilitering

Om några minuter presenterar finansminister Anders Borg regeringens förslag till statsbudget för valåret 2014. Mycket av innehållet är redan känt. Inom socialförsäkringsområdet förslås bland annat följande:  

Höjt fribelopp för pensionärer som arbetar

–         Regeringen vill stimulera till arbete även för den som är pensionär. Därför föreslås  att ett fribelopp på arbetsinkomster införs på 24 000 kronor per år innan det påverkar bostadstillägget för en ålderspensionär.

Pensionsinformationen behöver bli ännu bättre

–         Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor avsätts årligen 2014-2017 till Pensionsmyndigheten för riktade informationsåtgärder till pensionsspararna. Pensionsspararna ska ha goda möjligheter att bedöma sin framtida pension och vad som påverkar den.

Ökat stöd till arbetsgivare

–         Regeringen bedömer att det finns behov av att stötta och bistå arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång i arbete. Regeringen förslår att ett bidrag ska kunna ges till arbetsgivarna när de har behov av stöd i det enskilda fallet. Syftet är att stödja arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar.

Mer detaljerade nyheter kommer säkert under dagen.

 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*