Folksam efterlyser tradd i premiepensionssystemet

Intresset för premiepensionssystemet bland oss sparare är inte i topp. Många av oss efterfrågar därför professionell hjälp med att placera våra pensionspengar. I dag är det drygt 800 000 sparare som är kunder hos olika aktörer som erbjuder rådgivning och aktiv placering. Deras tjänster är ofta dyra och resultaten är sällan imponerade. Det finns ett alternativ; traditionell pensionsförsäkring. Problemet är emellertid att denna försäkringsform inte är välkommen i dagens premiepensionssystem. Det vill vi på Folksam ändra på. I fredags  lämnade vi därför in ett eget remissyttrande på rapporten Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35, Fi2013/2119) till Socialdepartementet.   

Traditionell livförsäkring har många styrkor. Genom försäkringen erbjuds dels en garantiränta som ger en grundtrygghet, dels en återbäringsränta som tilldelar oss kunder hela, eller stora delar av, det verkliga förvaltningsresultatet. Detta innebär att jag som spararna tar en mindre individuell risk samtidigt som förutsägbarheten av pensionsnivån ökar. Dessutom ökas möjligheterna till en bra avkastning till en låg kostnad. På så sätt tryggas en hög pension. Denna trygghet erbjuds inte i nuvarande premiepensionssystem. Därför är det klokt att göra traditionell livförsäkring till ett valbart alternativ i premiepensionssystemet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*