Pensionsåldersutredningen engagerar remissinstanserna

I fredags gick remisstiden ut för Pensionsåldersutredningens slutbetänkande. Nu ligger bollen hos regeringen.  Regeringen kommer inte att stöta på patrull när det gäller grund frågan, det vill säga höjningen av pensionsåldern. Av de remissvar som jag hittills har hunnit läsa så är alla överens om att en höjning är nödvändig.

Utredningens fokus på de tekniska frågorna om hur systemet ska riggas för att åstadkomma en höjning nagelfars grundligt av Pensionsmyndigheten. Förslaget om riktålder för pension gillas, medan flexibelt uttaga av garantipensionen döms ut. LO gillar också förslaget om riktålder, men tycker med all rätt att utredningen har haft ett alldeles för snävt fokus på de äldres arbetsförhållande för att åstadkomma en höjning av den faktiska pensionsåldern. Istället efterlyser LO återgärder som lyfter arbetsmiljön för alla oavsett ålder, annars är det risk att åtgärderna kommer försent.  LO vill också i likhet med Svensk Försäkring se åtgärder inom socialförsäkringssystemet som främjar ett längre arbetsliv och förhindrar att stora grupper riskerar får låg pension. Eget pensionssparande skulle kunna öka tryggheten för många framhåller Svensk Försäkring. De vill därför se en höjning av avdragsrätten för pensionssparande. En ståndpunkt som Folksam också delar. 

Sedan slutet av 1990-talet har avdragsrätten försämrats och ligger i dag på 12 000 kronor.  Försämringen har ökat intresset för kapitalförsäkring och individuellt pensionssparande som ofta tillämpar temporär utbetalning. Vi kan även se ett ökat intresse från sparare att välja en temporär utbetalning av sin pension både vad gäller individuell såväl som kollektivavtalad pensionsförsäkring. I ett längre perspektiv finns det skäl att vara orolig för att allt fler pensionärer får en betydande försvagning av sin livsvariga försörjningsförmåga om denna trend fortsätter. Särskilt besvärlig blir situationen ifall den faktiska pensionsåldern inte är följsam med förändringen av medellivslängden, vilket leder till lägre pensionsnivåer. En sådan utveckling kommer även att leda till ökade kostnader för staten. För att uppmärksamma detta problem har Folksam lämnat in ett eget remissvar där vi efterfrågar en översyn av nuvarande avdragsrätt för att premiera långsiktigt försäkringssparande med livsvarig utbetalning genom att erbjuda en högre avdragsrätt. Detta skulle kunna säkerställa både statens och individens intresse av att pensionsbesparingarna används till livsvarig försörjning.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*