Gröna, gula och röda kuvert bör komplettera det Orange kuvertet

 För omväxlings skull medverkade jag själv på ett seminarium i dag arrangerat av Pensionsmyndigheten. Rubriken för tillställningen var 43, 50 eller 75 procent av lönen – vad blir det i pension egentligen? Ole Settergren, från Pensionsmyndigheten, inledde med en kavalkad av diagram, som beskrev pensionsnivån för alla personer som under vintermånaderna i år har gjort en pensionsprognos på hemsidan minpension.se. Settergrens slutsats efter att analyserat prognoserna är att pensionen kommer att variera väldigt mycket mellan människor. Om vi gör ett genomsnitt för samtliga personer kommer den allmänna pensionen motsvara 45 procent och tjänstepensionen 22 procent av lönen ifall de går i pension vid 65 år. Alltså 67 procent totalt av lönen. Senareläggs pensionen till den så kallade alternativa pensionsåldern, som Pensionsmyndigheten har räknat ut, höjs den allmänna pensionen till 54 procent och tjänstepensionen till 26 procent, vilket ger en total pension på 80 procent av lönen. Detta är dock ett snitt och många kommer att hamna under denna pensionsnivå. Pensionsmyndigheten kommer därför att rikta särskilda insatser för att informera de grupper i samhället som befinner sig i riskzon för låg pension.

Som paneldeltagare hade jag fått Settergrens bilder i god tid innan seminariet, vilket gjorde det möjligt att diskutera slutsatserna med min kollega Lena Wallin. Då kläckte Lena genial idén. komplettera det orange kuvertet med tre nya varianter, enligt trafikljusmodellen. Ett grönt kuvert för alla pensionssparare som beräknas få en pension som ligger på en god bit över genomsnittet, ett gult kuvert för de som befinner sig på eller strax under snittet. Samt ett rött kuvert för de som riskerar få en pension långt under snittet. De nya kuverten läggs i de orange kuvertet för att värna integriteten. Vi satt direkt igång med att tillverka de nya varianterna.

När Settergren var klar med sina bilder gick ordet över till oss övriga paneldeltagare. Jag började prassla med mitt kuvert och plockade upp dess innehåll. Jag berättade att Lena och jag gärna bjuder på idén, men vi ser också ett stort behov av att göra det mer skattemässigt fördelaktigt att pensionsspara för personer som riskerar låg pension. I stället för skatteavdrag bör skattereduktion tillämpas. Det skulle exempelvis innebära att en person som sparar 12 000 kronor per år sänker sin skatt med samma belopp. I dag sänks skatten endast drygt 3000 kronor vilket får till konsekvens att sparandet sällan blir särskilt lönsamt . Skattereduktionen bör dock begränsas till pensionsförsäkringar som tillämpar livsvarig utbetalningar för att undvika skatte- och bidragsspekulation. Detta vinner både individen och staten på.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*