Noteringar från Almedalen: Bodelade tjänstepensioner, skattehöjningar för att klara välfärden och fällor som väcker debatt.

Morgonens seminarierunda började med ett besök hos AMF i Rosenträdgården där Malou von Sivers bjöd på ett trivsamt samtal om pensioner i morgonsoffan.  Johan Sidenmark, VD för AMF, Peter Norman, finansmarknadsministern,  Katrine Kielos, ledarskribent på Aftonbladet,  Madeleine Opira, författare, och Henrik Ennart, journalist på Svenska Dagbladet samtalade om möjligheterna att få en bra pension. Hälsa och ett långt arbetsliv blev det samlade svaret på frågan. Ät sunt, rör dig mycket och jobba länge är lösningen för att nå en pension som det går att leva på. Sidenmark lanserade också idén om att låta det bli möjligt att  dela på tjänstepensionen mellan makar under spartiden.

Underhållningsvärdet var också stort på Trygg-Hansas seminarium om välfärdens framtida finansiering där Özz Nûjen stod för lättsamheter och moderering. En rapport presenterades som visade att 40 procent av befolkningen anser att finansieringen även i framtiden bör ske genom skattehöjningar och nästa lika många vill se kompletterande försäkringslösningar. Däremot vill ytterst få se nedskärningar eller höjda patientavgifter.

Antalet one-lines var däremot lätträknade på Försäkringskassans seminarium om den nya sjukskrivningsprocessen. Sakligt och informativt blev det. Jag noterade särskilt att Försäkringskassan har skaffat sig ett språkbruk som ligger den kommersiella försäkringsbranschen nära. Den sjukskrivne kallas för kund, som befinner sig på en kundresa. Där Försäkringskassan kartlägger kundbehovet och möter kunden vid kundfronten.  Bortsätt från etiketteringen så är processtänkandet ett steg i rätt riktning för att utveckla deras verksamhet.

På teaterbåten skruvades dramatiken upp när Annika Creutzer berättade om sin bok Ta makten över din pension. Creutzer varnade för tio fällor som kan försämra pensionen för kvinnor. Boken kommenterades av en debattglad panel bestående  Gudrun Schyman (FI),  Ebba Busch (KD), Ingela Edlund (LO), Veronica  Carlsson (Vision) och Ursula Berge (SSR).

Jag avrundade eftermiddagen med att besöka Alectas seminarium, som bland annat beskrev tjänstepensionsutfallet för privatanställda tjänstemän. Den genomsnittliga utbetalda tjänstepensionen ligger i dag på 3 400 kronor i månaden, men nivån varierar mycket inom hela gruppen. Även här bjöds det på intellektuell underhållning av bland annat Gunnar Wetterberg (Saco) Bodil Jönsson ( professor).

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*