Noteringar från Almedalen: Utanför, a-kassa, pension och sjukförsäkring

Förmiddagen här i Visby gick i högt tempo. Fyra fullsatta seminarium besöktes. Jag inledde med ett Frukostseminarium hos konsultföretaget Karios Future på Teaterbåten där frågan om vem som är främling i Sverige år 2033 diskuterades. Företagets forskningsledare, Thomas Furth redogjorde för resultaten från deras senaste undersökning.  Idag är det framför allt följande grupper som upplever att de står utanför samhället:

 • Unga
 • Äldre
 • Personer födda öster om Europa
 • Låginkomsttagare
 • Arbetslösa

Hur det ser ut år 2033 kommer enligt Kario Future att avgöras av globaliseringen, ny teknik, nya arbeten och nya värdering. Vid det efterföljande panelsamtalet var alla överens om att det gäller att hänga med som individ för att inte hamna utanför.  När detta vara sagt mönstrade jag av Teaterbåten och begav mig till Wisby hotell för att lyssna på den senaste forskningen kring sambandet mellan A-kassans ersättningsnivå och arbetslöshet.

Resultatet från en rapport  presenterades som visade att sambandet mellan ersättning och arbetslöshet ofta överskattas. Det existerar, men mätmetod och värdering av skattningar avgör styrkan  i sambandet. Melker Ödebrink, kanslichef för arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), berättade att endast 11 procent av dagens arbetslösa har en ersättning som motsvarar 80 procent av deras tidigare lön och att drygt 84 000 arbetslösa saknar helt ersättning. Punkt sattes här och jag drog vidare till ett seminarium om pensioner arrangerat av SAMSPRÅK. Professor Lennart Flood visade att Sverige håller på att  införa en låg grundpension smygvägen. Osaken är att garantipensionen prisindexeras.  Med en löneindexering skulle problemet delvis kunna ordnas. En boll som politikerna i panelen passade på.  Och innan det var dags för en salladlunch besökte jag LO:s seminarium om en framtida sjukförsäkring. En pakt för omställning och rehabilitering var LO:s huvudnummer. Man vill se en gemensam lösning där staten, arbetsgivarna och facken kommer överens om lämpliga åtgärder för att underlätta för människor att få en effektiv rehabilitering och omställning vid sjukdom. Panelen bestående av riksdagsledamöter och arbetsgivarföreträdare uttryckte sitt gillande för grundidén, men ansåg att mycket återstår att samlas kring innan en pakt kan undertecknas.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*