Höginkomsttagare har högst ersättningsnivå vid sjukdom

Hur mycket du får i plånboken när du är sjuk kan variera beroende av flera orsaker. För att överhuvudtaget få en ersättning krävs att du gör en inkomstförlust på grund av att din arbetsförmåga är nedsatt av sjukdom.

Är du anställd har du ofta rätt till sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Därefter kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan och kompletterande ersättningar från kollektivavtalade eller privata sjukförsäkringar.

Ofta sägs att den sammanlagda ersättningen motsvarar 90 procent av lönen, men det är innan skatten är dragen. Sjuklön från arbetsgivaren beskattas som lön, alltså med jobbskatteavdrag. Försäkringsersättningar beskattas emellertid utan detta avdrag och därmed blir skatten högre och ersättningsnivån hamnar ofta under 90-procentnivån. Skattereglerna ger upphov till högst anmärkningsvärda effekter. När jag jämför ersättningen vid sjukdom för privatanställda tjänstemän med en månadslön på mellan 20 000  och 55 000 kronor  pendlar ersättningsnivån mellan 86 till 88 procent innan skatt.  När ersättningen beskattas sänks däremot ersättningsnivån till 80 procent för löntagare med en månadslön under 35 000 kronor.  Sänkningen är emellertid inte lika kraftig för löntagare som har en månadsinkomst över 35 000 kronor. Orsaken till detta är reglerna för statlig skatt. När löntagaren har inkomster över 413 200 kronor per år (34 433 kr/mån) betalas även en statlig skatt på 20 procent. Och överstiger årsinkomsten 591 600 kronor ( 49 300 kr/mån) höjs den sammanlagda statliga skatten till 25 procent. Vid sjukdom är ersättningenlägre än lön och därmed sänks också den statliga skatten, vilket får till effekt att skillnaden mellan nettolön och nettoersättningen blir mindre.

Vid en månadslön på 25 000 kronor motsvarar nettoersättningen 80 procent av nettolönen under det första sjukskrivningsåret, medan ersättningsnivån blir 86 procent vid en månadslön på 55 000 kronor (se tabellerna). Även det andra sjukskrivningåret får höginkomsttagarna en högre ersättningsnivå än övriga. Utfallet blir snarlikt för offentligt anställda, men inte för privatanställda arbetare på grund av de saknar kollektivavtalade sjukförmåner för löneinkomster som ligger över ersättningstaket för den allmänna sjukförsäkringen, det vill säga 27 812 kronor per månad.

Håkan Svärdman

 

Tabell: Ersättningsnivå vid sjukdom för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal (ITP-1). Sammanlagd ersättning vid sjukdom, det vill säga sjukpenning och ersättning enligt kollektivavtal från andra till elfte sjukskrivningsmånaden, samt från tolfte sjukskrivningsmånaden och framåt. .

 

Lön och ersättning per månad
Bruttolön Nettolön Brutto-ersättning  från månad 3 Andel av bruttolön Netto-ersättning från månad 2 Andel av nettolön

20 000 kr

15 591 kr

17 280 kr

86%

12 483 kr

80%

25 000 kr

19 134 kr

21 600 kr

86%

15 280 kr

80%

30 000 kr

22 558 kr

25 972 kr

87%

18 116 kr

80%

35 000 kr

25 958 kr

30 410 kr

87%

21 028 kr

81%

40 000 kr

28 463 kr

34 848 kr

87%

24 048 kr

84%

45 000 kr

30 863 kr

39 287 kr

87%

26 302 kr

85%

50 000 kr

33 263 kr

43 725 kr

87%

28 442 kr

86%

55 000 kr

35 433 kr

48 164 kr

88%

30 576 kr

86%

 

Lön och ersättning per månad
Bruttolön Nettolön Brutto-ersättning  från månad 12 Andel av bruttolön Netto-ersättning från månad 12 Andel av nettolön

20 000 kr

15 591 kr

14 351 kr

72%

10 583 kr

68%

25 000 kr

19 134 kr

17 938 kr

72%

12 908 kr

67%

30 000 kr

22 558 kr

21 359 kr

71%

15 124 kr

67%

35 000 kr

25 958 kr

24 564 kr

70%

17 204 kr

66%

40 000 kr

28 463 kr

27 770 kr

69%

19 279 kr

68%

45 000 kr

30 863 kr

30 975 kr

69%

21 412 kr

69%

50 000 kr

33 263 kr

34 181 kr

68%

23 594 kr

71%

55 000 kr

35 433 kr

37 386 kr

68%

25 401 kr

72%

Antagande för skatteberäkningen: Skatt enligt taxeringsår 2013, tabell 31 samt 0,5 procent i kyrko- och begravningsavgift.

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*