133 000 barn är oförsäkrade under sommarlovet

I vintras publicerade Folksam en granskning som visade att 55 kommuner i Sverige endast försäkrar sina skolbarn under skoltid. Sammantaget bor det cirka 400 000 barn i dessa kommuner. Årets Välfärdstendens visar att drygt var tredje barn saknar en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan betyda att omkring 133 000 barn i Sverige är oförsäkrade om olyckan skulle slå till på fritiden eller skollov, vilket är högaktuellt i dessa dagar.

Dagens föräldrar kan inte i likhet med tidigare föräldragenerationer förlita sig på generösa statliga socialförsäkringar och effektiv arbetsmarknadspolitik i fall deras barn skulle drabbas av en allvarlig nedsättning av arbetsförmågan. Sker detta ett oförsäkrat barn får hon eller han som vuxen en sjukersättning på högst 8 900 kronor per månad. Och när det blir dags för pension utbetalas en garantipension på högst 7 899 kronor per månad. Eventuellt kan också bostadstillägg utbetalas. Ett försäkrat barn skulle däremot kunna räkna med en ersättning för så kallad ekonomiskt invaliditet som normalt ligger på mellan 1,3 till 2,2 miljoner kronor. Dessa belopp motsvarar 16 respektive 27 års utbetalning av sjukersättning efter skatt. Försäkringsersättningen kan alltså bli ett välbehövligt tillskott för en mer anständig ekonomisk standard än vad staten kan garantera. Har du inte försäkrat ditt barn så gör det!  Är du medlem i facket har de ofta särskilt förmånliga priser på sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn.    

Håkan Svärdman 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*