Reflektioner kring Pensionsåldersutredningens slutbetänkande: Del 3

Pensionsåldersutredningen vill försöka påverka den faktiska pensionsåldern med ökade informationsinsatser. I kapitel 10 i sitt slutbetänkande föreslås fem större insatser:

 • Mer och bättre informationen till personer i närheten av riktåldern för pension.
 • En ny Internetportal för information om längre arbetsliv och pensionering.
 • Pensionsmyndigheten ska återkommande följa upp medborgarnas kunskaper om pensionssystemet och fördelarna med ett längre arbetsliv.
 • minpension.se ska leverera beräkningar hur de disponibla inkomsterna förändras i närtid och över längre tid vid olika val pensionering och fortsatt arbete.
 • IFAU ska granska hur information påverkar äldres arbetsutbud.

Kommentar:

Förslaget om att internetportalen minpension.se även ska redovisa det faktiska ekonomiska effekterna av ett längre arbetsliv är utmärkt. Däremot är jag skeptiskt till om ökade informationsinsatser får efterfrågad effekt.  

 Sedan det reformerade pensionssystemet sjösattes i sin helhet år 2001 har informations- och kampanjinsatserna från myndigheter och pensionsbranschen ständigt växt. Förra året satsade Pensionsmyndigheten 49 miljoner kronor på kampanjer och orange kuvertet och försäkringsbranschen köpte reklam för närmare 337 miljoner kronor.  Utredningen konstaterar också att de hittillsvarande informationsinsatserna har inte spridit tillräckligt med ljus i pensionsmörkret, men trots detta vill de fortsätta på den inslagna vägen. Kanske en ofrånkomlig slutsats när pensionsrisken ligger hos individen och därmed förutsätts ta rationella beslut. Men när ska vi inse att människors upplevelse av pensionssystemet som krångligt och svårgenomträngligt inte går att informera eller utbilda bort. Det är ett komplext system, precis som utredningen också konstaterar:

”Ett annat stort hinder är att dagens informationssystem, trots många år av omfattande utvecklingsarbete, i bästa fall ger kalkyler över hur allmänna och avtalade pensioner påverkas de närmaste åren av att skjuta upp pensionsuttaget. Det har tagit utredningen månader av arbete tillsammans med olika experter att försöka räkna fram det ekonomiska utbytet av ett längre arbetsliv för stiliserade typfall, inklusive tjänstepensioner och skatter m.m. Sådana resurser står som regel inte till de äldres förfogande, så de är hänvisade till att fatta sina beslut utan relevanta underlag och i stor osäkerhet.” (Sid 266)

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*