Nytt avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv ökar tryggheten för privatanställda

I går kom LO och Svenskt Näringsliv överens om förbättringar i trygghetsförmånerna för privatanställa arbetare och tjänstemän.

För det första införs en ny kollektivavtalad föräldraförsäkring som ersätter nuvarande system med föräldralön. Föräldraförsäkringen ska gälla för barn som föds tidigast den 1 januari 2014. Ersättningen som kallas föräldrapenningtillägg ska motsvara 10 procent av föräldrapenningsunderlaget upp till 10 prisbasbelopp (445 000 kr/år). På lönedelar som ligger över denna nivå motsvarar föräldrapenningtillägget 90 procent. Ersättningsperioden med föräldrapenningtillägg är högst 180 dagar per barn och per försäkrad förälder.  Försäkringen har emellertid en kvalifikationsperiod. Minimikravet är 12 månaders anställning som ger rätt till ersättning under 60 dagar och efter minst 24 månaders anställning uppnås maximal ersättningsperiod på 180 dagar. Anställningstid från olika företag som omfattas av den nya föräldraförsäkringen kan läggas ihop när kvalifikationstiden ska beräknas. Föräldrapenningtillägget betalas ut vid en sammanhängande period av föräldraledighet med föräldrapenning från Försäkringskassan i samband med barns födelse eller adoption. Ersättningen betalas ut som längst under 18 månader efter barnets födelse eller adoption.

Fördelarna med den kollektivavtalade föräldraförsäkringen jämfört med nuvarande föräldralönesystemet är att kostnad för arbetsgivaren blir densamma vare sig de anställer en kvinna eller man. Villkoren för anställda inom olika branscher blir dessutom mer jämlik. I dag har anställda exempelvis inom hotell och restaurang endast rätt till föräldralön i två månader medan industrianställda har fem månader.  Ytterligare en fördel är att AFA som får i uppdrag att  administrerar föräldraförsäkringen kommer att kunna koppla en ansökan om föräldrapenningtillägg till premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet så att ingen går miste om pensionspengar.

För det andra har parterna kommit överens om att förbättra Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA). Dagens schablonberäknade ersättning av inkomstförlusten ska ersättas med skadeståndsrättsliga regler, det vill säga  fullt inkomstskydd. Villkorsförbättringen ska gälla från och med den 1 juli i år. Däremot slopas inte den så kallade vållandeprövningen vid arbetssjukdomar, vilket gjordes nyligen inom motsvarande försäkring för kommun- och landstingsanställda (TFA-KL)

Det är bara att lyfta på hatten för facket och arbetsgivarna, som återigen har visat styrkan i den svenska modellen.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*