Vållandeprövningen i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda slopas!

För ett par dagar sedan blev jag tipsad av min kollega i Skellefteå, Torbjörn Lindholm, om en nyhet på AFA:s hemsida som handlar om en villkorsändring i den kollektivavtalade  trygghetsförsäkrigen vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda, även kallad TFA-KL. Förändringen innebär att nuvarande krav på vållandeprövning för arbetssjukdomar slopas. Det betyder att anställda som drabbas av en arbetssjukdom inte måste kunna bevisa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen till följd av fel eller försummelse för att få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk). Villkorsändringen gäller för arbetssjukdomar som har visat sig efter den 1 janunari 2013. Vållandeprövningen för motsvarande försäkring för privatanställda arbetare och tjänstemän (TFA) gäller emellertid fortfarande, men förhoppningsvis kommer vi  se motsvarande förändring inom en snar framtid.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*