Göteborgs kommun vill tvångspensionera personer över 55 år

Tidningen Arbetet uppmärksammar ett mycket ovanligt ärende hos socialtjänsten i Göteborgs kommun. Följande har hänt: En 57-årig person har ansök om socialbidrag hos socialtjänsten som svarar med att avslå ansökan med hänvisning till att personen har en tjänstepension som kan nyttjas från och med 55 års ålder. 57-årigen har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten, men samtidigt ändrade socialtjänsten beräkningen för personens inkomst, vilket föranledde Förvaltningsrätten att inte pröva frågan om kommunen har rätt kunna att tvinga fram ett förtida uttag av pension.

Socialtjänstens agerande måste minst sagt betraktas som anmärkningsvärt med tanke på att i de allmänna råden från Socialstyrelsen föreskriver att  pensionsförsäkringar som inte är återköpsbara inte ska påverka rätten till socialbidrag. Inte heller bör socialtjänsten kräva förtida uttag av allmän pension innan 65 år trots att det är möjligt att lyfta pensionen från 61 år ålder. Detta är alltså råd och inte lag eller prövad praxis. Därför var det synd att Förvaltningsrätten inte prövade frågan om förtida uttag.  Om Göteborgs kommuns tolkning av socialtjänstlagen och de allmänna råden mot all förmodan skulle visa sig vara korrekt blir konsekvensen att socialtjänsten kan tvångspensionera merparten av alla 55-plusare som söker socialbidrag, vilket leder till ökade kostnaderna för äldreförsörjningsstödet som Pensionsmyndigheten har ansvar för.

 

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*