Ska postnumret styra pensionsnivån?

I dag visar fyra forskare på DN-debatt att skillnaden i livslängd tenderar att öka mellan olika grupper i samhället. Är du välutbildad och har en högre inkomst än genomsnittet får du sannolikt ett längre liv än om det motsatta förhållandet hade gällt.

Livslängden är en avgörande faktor för pensionsnivån i alla pensionssystem i Sverige, i såväl offentliga som privata. I det allmänna pensionssystemet används ett så kallat delningstal som anger den förväntade livslängden för respektive årskull. Delningstalet för årets årskull som fyller 65 år är 16,49. Delningstalet är könsneutralt, det vill säga att genomsnittet baseras på både män och kvinnors förväntade livslängd. Det innebär att kvinnor får något högre pension än vad som hade varit fallet ifall ett könsspecifikt delningstal hade använts. Men delningstalet är även socioekonomiskt neutralt, vilket får till effekt att låginkomsttagare får en lägre pension än vad som är motiverat utifrån deras förväntade livslängd. Forskarna bakom dagens debattartikel visar bland annat att livslängden mellan högutbildade och lågutbildade skiljer hela 5 år.

Om vi leker med tanken att skillnaden skulle få spela roll för delningstalet skulle exempelvis en månadspension på 9 500 kronor kunna höjas till 13 600 kronor.  Även om det finns goda argument för att låta socioekonomiska skillnader spela roll är det en utmaning att rigga ett sådant system. Hälsodeklaration kanske? I god tid innan vi vill pensionera oss lämnar vi helt enkelt in en blankett till Pensionsmyndigheten där vi uppger utbildningsnivå, vikt, yrke, icke- eller rökare, självuppskattad hälsa och kända sjukdomar, som sedan ligger till grund för beräkningen av delningstalet. Eller varför inte använda sig av postnummer, som har visat sig vara en bra indikator på många olika risker, allt ifrån bilskador till dödlighet? Boende inom postnummer 182 00 (Stocksund) skulle alltså få högre delningstal och därmed lägre pension jämfört med boende inom postnummer 635 000 (Eskilstuna). Uppslagen är administrativt krångliga och riskerar att skapa en flyttkarusell och fiffel med boendeadresser. Bättre vore att lägga kraft på att komma till rätta med orsakerna som skapar skillnaderna i livsläng.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*