Lyckans U-kurva delar vi med schimpanser och orangutanger

Vi människor har två lyckoperioder visar studier som Pensionsåldersutredningen refererar till på sin blogg. Livet börjar lyckligt, men efter 25-årsålder faller lyckonivån kontinuerligt tills vi blir runt 55 år. Då inleds en ny period i livet med stegrande lycka för att sedan falla abrupt efter 70 års ålder.  Varför? Orimliga förhoppningar på livet eller försörjningssituation är två hypoteser som debatteras. Båda är lika intressant mot bakgrund av motsvarande lyckokurva även har konstaterats hos schimpanser och orangutanger i djurparker. Det skulle kunna betyda att vi människor är något mindre unika i vår förmåga att föreställa oss framtiden, det vill säga att ha ett medvetande som sträcker sig bortom nuet. Undra om en höjd pensionsålder kan förlänga lyckoruset? Kan vara värt att pröva.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*