Pensionsmyndigheten har gått i mål med stafettpinnen från Folksam och föreslår en pensionsprognosstandard

I dag ställer varken staten, arbetsgivarna eller pensionsbolagen ut några garanterade löften om en särskild pensionsnivå för oss pensionssparare. Vad vi får i pension avgörs snarare av vår egna förmåga, den allmänna ekonomiska utvecklingen och i viss mån också slumpen.  Vill vi få en uppskattning av vår framtida pension är vi därför hänvisade till olika tappningar av modeller av pensionsprognoser. De allra flesta av oss får årligen en prognos levererad  i det Orange Kuvertet från Pensionsmyndigheten. Men den prognosen gäller endast den statliga pensionen.

Önskar vi få en uppfattning om vad den sammanlagda pensionen blir måste vi själva göra en egen prognos. Utbudet av beräkningsprogram, så kallade pensionssnurror, på nätet är stort.

Våren 2010 testade Folksam samtliga pensionssnurror som fanns hos de pensionsbolag och banker som var valbara för tjänstepensionsavtalen för  privatanställda arbetare och tjänstemän (SAF-LO Avtalspension och ITP).

Folksam tog i detta sammanhang också initiativ till att införa en gemensam standard för pensionssnurrorna, varför vi bjöd in samtliga pensionsbolag till samtal om detta.  Knappt en vecka senare hörde Pensionsmyndigheten av sig med en förfrågan om att få ta över stafettpinnen från Folksam, vilket vi gärna såg att de gjorde.  Pensionsmyndigheten gick sedan ut med en inbjudan till pensionsförmedlande bolag, pensionsbolagen och arbetsmarknadens parter i syfte att bilda en arbetsgrupp som skulle ta fram en gemensam standard.  Det visade sig vara lättare sagt än gjort, men i går kunde Pensionsmyndigheten presentera ett förslag om en standardisering av pensionssnurrorna.  Deras ambition har varit att prognosmodellen ska vara lätt att förstå och ge en så korrekt beräkning som möjligt. Ska bli intressant att se pensionsbranschens mottagande av förslaget som nu går ut på remiss. Och förhoppningsvis har vi en gemensam pensionssnurra  för branschen innan det lackar mot jul nästa år.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*