Kurvorna pekar i fel riktning

Dagsfärska siffror från Försäkringskassan och Konjunkturinstitutet stämmer till oro. Sjukpenningtalet, som beskriver antalet sjukpenningdagar per försäkrad i landet, stiger. Sedan oktober 2011 har sjukpenningtalet ökat från 6,66 till 7,56. Ökningstakten är kraftigast för kvinnor, från 8,37 till 9,65. Även männens sjukpenningtal steg, men betydligt lugnare. Från 5,02 till 5,53. Det betyder att kvinnors sjukpenningtal är 75 procent högre än mäns. Jag misstänker att en stark förklaringsfaktor bakom kvinnors sjukfrånvaro är bristen på effektiva rehabiliteringsinsatser som kan sättas in i ett tidigt skede.

Framgångsrik rehabilitering på bred front förutsätter att arbetsmarknaden fungerar, vilket den dessvärre inte gör. Förra månaden varslades över 10 000 personer och sammanlagt är i dag 400 000 personer arbetslösa. Någon ljusning är inte sikte ifall vi får tro Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer. Inom tillverkningsindustrin och byggsektorn befaras ytterligare personalnedskärningar, medan efterfrågan och sysselsättningen blir oförändrad inom detaljhandeln och tjänstesektorn. Endast livsmedelshandeln vågar vara optimistiska tackvare den annalkande julhelgen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*