I 11 av Skånes 33 kommuner är barnen endast försäkrade under skoltid

I dagens upplaga av Sydsvenskan finns en intressant artikel som beskriver bristerna i försäkringsskyddet för skolbarnen i många av Skånes kommuner. Tidningen refererar bland annat till Folksams kartläggning från år 2010 där vi granskade vilka kommuner i landet som endast hade tecknat olycksfallsförsäkringar som gällde under skoltid.  

Då, liksom i dag, är det 11 av Skånes 33 kommuner som har denna begränsning i sin försäkring, medan i övriga kommuner gäller försäkringarna dygnet runt, även under lov. Ingen av de kommuner som år 2010 hade en tidbegränsning till verksamhetstid har utökat till heltid. Detta är något som föräldrarna måste vara uppmärksamma på. De allra flesta föräldrar har tecknat en barnförsäkring som gäller för både olyckor och sjukdomar. Men alla har inte råd eller saknar kunskap om behovet. Detta gäller särskilt i områden med många låginkomsttagare.

Vi har inga exakta siffror på hur många barn som är oförsäkrade, men med hjälp av  intervjuundersökningar och erfarenheter från större olyckshändelser skulle andelen troligen kunna uppskattas till mellan 15 – 25 procent av barnen. I en stad av Malmös storlek, som för övrigt har en olycksfallsförsäkring som är begränsad till skoltid, kan alltså mellan  9 000 – 15 000 barn vara oförsäkrade. Det behöver inte vara så, det går att ordna till priset av några tior.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

grandresume

very original!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*