Trygghetsspanarna rapporterar: Fortfarande snurrigt runt pensionssnurrorna

Våren 2010 testade Folksam ett stort antal nätbaserade program för pensionsberäkningar, så kallade pensionssnurror. Testen omfattade samtliga pensionssnurror som fanns hos de pensionsbolag och banker som är valbara för tjänstepensionsavtalen för  privatanställda arbetare och tjänstemän (SAF-LO Avtalspension och ITP). Dessa omfattar totalt 2,2 miljoner anställda, vilket motsvarar hälften av alla anställda i landet. Folksam tog i detta sammanhang också initiativ till att införa en gemensam standard för pensionssnurrorna, varför vi bjöd in samtliga pensionsbolag till samtal om detta. Knappt en vecka senare hörde Pensionsmyndigheten av sig med en förfrågan om att få ta över stafettpinnen från Folksam, vilket vi gärna såg att de gjorde.  Pensionsmyndigheten gick sedan ut med en inbjudan till pensionsförmedlande bolag, pensionsbolagen och arbetsmarknadens parter i syfte att bilda en arbetsgrupp som skulle ta fram en gemensam standard. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. Pensionsmyndigheten har nu arbetat med frågan i mer än två år och de tror att ett förslag kan presenteras innan årets slut.

Vid vår test 2010 utgick vi från en fiktiv gift person på 35 år och med en månadslön på 25 000 kronor samt hade arbetat sedan  år 1995. Vi ville först och främst försöka få en prognos för tjänstepensionen, men i de fall pensionssnurran har levererat ett svar som även inkluderar den sammanlagda pensionen, så redovisades detta. En privatanställd arbetare kunde enligt pensionssnurrorna få allt ifrån 2 672 kronor till 13 409 kronor i månaden i tjänstepension, medan tjänsteman fick 656 000 kronor eller 839 000 kronor i sammanlagt sparkapital i tjänstepension. Det vill säga en skillnad på 183 000 kronor.  

När vi i oktober i år återigen granskar bolagens pensionssnurror kan vi konstatera att det har skett vissa förbättringar, men fortfarande är skillnaderna i prognoserna påtagliga. Testkörningen visar att fyra av de tio bolagen som är valbara i SAF-LO avtalspension har avvecklat sina egna pensionssnurror och hänvisar istället till minpension.se. Hos övriga bolag saknas helt en hänvisning till minpension.se för kunder som vill ha en individuell prognos.

Swedbank redovisar ett tjänstepensionsbelopp som är beräknad på en femårig utbetalningstid, medan SPP anger ett livsvarigt belopp. Alecta och Nordea har istället valt att redovisa det sammanlagda sparkapitalet vid 65 år. Detta försvårarr  

På ITP-området är det endast Skandia som använder sig av minpension.se . Handelsbanken hänvisar kunder till minpension.se ifall de vill ha en utförligare prognos. Motsvarande hänvisning saknas hos övriga bolag. Danica Pension har varken egen pensionssnurra eller en hänvisning till minpension.se.  Länsförsäkringar, Handelsbanken och SEB Trygg Liv redovisar kundens sammanlagda pension per månad, medan Alecta och Nordea redovisar det sammanlagda sparkapitalet.

Pensionssnurror för privatanställda arbetare (SAF-LO Avtalspension)
Pensionsbolag Prognos för tjänstepensionen

Beräkningsförutsättningar

Avkastning

Löneutveckling

Övrigt

Alecta 688 000 kr i sparkapital(768 000)* 6,35 % innan avdrag för skatt och avgifter. (6%) 3,6 % upp till 43 års ålder, 2% mellan 44-53 år, 1,5% mellan 54-65 år. 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Har inte tagit hänsyn till Foras avgifter
Avanza Hänvisar till minpension.se      
Danica Pension Saknar beräkningssnurra     Ingen hänvisning till minpension.se
Länsförsäkringar 14 500 kr i allmän- och tjänstpension. (893 900 kr) 4,6 % efter avdrag för avgifter. (5%) 0,5 % och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Livsvarig utbetalning
SPP 2 362 kr/månaden (2672 kr/månaden) 4 % ? Ingen hänvisning till minpension.se Livsvarig utbetalning
Nordea 409 600 i sparkapital (4100 kr/månaden) ? (5%) 2,5% och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Beräkning från och med i år till pension vid 65 år. Ej tidigare kapital
Swedbank 11 714 kr/månaden(13409 kr/månaden) 4 % 2,5 % och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Utbetalt i fem år
AMF Har ersätt sin snurra med minpension.se      
Folksam-LO Har ersätt sin snurra med minpension.se      
Folksam Hänvisar till minpension.se      
Pensionssnurror för privatanställda tjänstemän (ITP)
Pensionsbolag Prognos för  tjänstepensionen

Beräkningsförutsättningar

Avkastning

Löneutveckling

Övrigt

Alecta 683 000 kr i sparkapital. (839 000 kr) 6,35 % innan avdrag för skatt och avgifter. (6,5%) 3,6 % upp till 43 års ålder, 2% mellan 44-53 år, 1,5% mellan 54-65 år. 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se
Danica Pension Saknar beräkningssnurra     Ingen hänvisning till minpension.se
Länsförsäkringar 14 500 kr i allmän- och tjänstpension(656 000 kr) 4,6 % efter avdrag för avgifter 0,5 % och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Livsvarig utbetalning
Handelsbanken 14 250 kr i allmän- och tjänstepension (68 % av lön) ? ? Hänvisar till minpension.se för utförlig prognos Endast sammanlagd pension redovisas
Nordea 182 00 kr i sparkapital        (4900 kr/månaden) ? 2,5% och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Beräkning från och med i år till pension vid 65 år. Ej tidigare kapital
SEB Trygg Liv 72 % av tidigare lön vid 65 år.(71 % av lön) 5 % 1% och 2 % inflation Ingen hänvisning till minpension.se Endast sammanlagd pension redovisas
Skandia Hänvisar till minpension.se      
AMF Har ersätt sin snurra med minpension.se      

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*