Trygghetsspanarna rapporterar: Socialförsäkringssystemet i USA

Presidentkampanjen i USA är inne på slutspurten och debatten om välfärden är synnerligen livlig.  I Sverige kan ibland USA framställas som ett land som helt saknar alla former av offentliga välfärdssystem, vilket lyckligtvis är en missvisande bild. I grova drag är deras system upp byggt på följande sätt:

Alla medborgare omfattas av Social Secourity som infördes  1935 som gäller inom följande följade trygghetsområden:

 • Obligatorisk ålderspension
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Stöd till föräldralösa barn
 • Efterlevandestöd till makar

Ålderspension enligt Social Security  ger i genomsnitt 40 procent av slutlönen i pension. För låginkomsttagare når nivån drygt 55 procent. Pensionsåldern är livslängdrelaterad. 65 år för personer födda 1937 eller tidigare och 67 år för personer födda efter 1960. Pensionen kan tidigast lyftas från 62 års ålder, men då tillämpas ett månadsavdrag.

Utöver den offentliga ålderpensionen finns även arbetsgivarbetalad tjänstepension. Tidigare var det vanligast med förmånsbestämda pensionsplaner men på grund av skenande kostnader har arbetsgivarna börjat avveckla dessa. Istället erbjuds premiebestämda planer så kallade 401-planer. Dessa är friviliga för anställda och arbetsgivarna kan när som helst avsluta planen. De anställde avsätter ofta  3 % av lön och arbetsgivaren bidrar ofta med lika mycket. Premien är avdragsgill, placerings- och flyttbar. Ofta utbetalas pensionen ut som ett engångsbelopp. Uppskattningsvis krävs 10 årslöner  för att få en livsvarig pension på rimlig nivå, men genomsnittligt sparkapital ligger under en årslön. Utifrån detta faktum är det begripligt att många amerikanare är oroliga för hur de ska få en trygg ålderdom.  

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*