Föräldrapenning, jämställdhet och moderskap

Av föräldraförsäkringens 480 ledighetsdagar tar mammorna ut i genomsnitt 365 dagar (76 %), övriga 115 dagar plockar papporna ut.  Andelen föräldrar som fördelar föräldrapenningdagarna enligt en 40/60-procentig fördelning har ökat betydligt efter att de så kallade pappadagarna förlängdes från 30 till 60 dagar år 2002. Av de föräldrar som fick barn under år 2001 var det endast fem procent som fördelade dagarna enligt 40/60-principen, medan motsvarande andel för föräldrar med barn födda år 2009 var mer än dubbelt så hög, 12 procent.

Bilden är en helt annan när det gäller den tillfälliga föräldraförsäkringen som användas för vård av barn. Nästan 40 procent av ersättningsdagarna utbetalas till papporna. Detta trots att ersättningen vid tillfällig föräldrapenning kan bli lägre än vid sedvanlig föräldraledighet på grund lägre ersättningstak och avsaknad av skatteåterbäring i form av jämställdhetsbonus och kollektivavtalde förmåner. Vad som döljer sig bakom dessa skillnader är inte lätt att svara på. Jag misstänker emellertid att svaret återfinns i vår kultur kring moderskapet, som hittills har visat sig vara mer känslig för en individualisering av rätten till ersättningsdagarna än av ekonomiska incitament.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*