690 varsel på 48 timmar

I förra veckan besökte jag Pappers avdelning 68 på Holmens pappersbruk i Hallstavik.  Efter mitt föredrag i klubbhuset gick vi över till fabriksrestaurangen för att luncha.  Samtalet över den ryska fiskgratängen berörde brukets framtid och jag förstod att nya varsel inte låg långt borta.  Mindre än vecka skulle det visa sig. I går fick de anställda besked om att bruket varslar 230 personer. Samtidigt meddelade företaget New Wave att de varslade 130 personer på glasbruken i Orrefors och Åfors. Och idag  meddelade Volvo att de ska lägga ned bussfabriken i Säffle, vilket kommer att drabba 330 anställda.

På mindre än 48 timmar har alltså 690 människor i Sverige fått ett av livets tyngsta besked. Ett besked som skapar chock, kris och djup förstämning. Oroliga frågor om framtiden tränger sig på. Hur ska jag klara min och familjens försörjning? Var finns jobben? Måste jag flytta? Har jag rätt kvalifikationer för att möta en ny arbetsmarknad?  Själv skulle jag efter ett sådant besked för allt i världen vilja slipa möta en klämcheck jobbcoach som slänger ut sig floskler om att detta är mitt livs chans.  – Håkan, nu har du äntligen möjlighet att förverkliga dina drömmar om en ny karriär!  

Seriöst och ödmjukt stöd via ett välgenomarbetat omställningsprogram  skulle jag föredra. Och det finns på många håll i Sverige. De kollektivavtalade förmånerna vid arbetslöshet innehåller en kontantersättningsförmån och ett omställningsstöd som ger den anställde rätt till ett individuellt anpassat program för att underlätta möjligheterna att skaffa ett nytt arbete efter uppsägningen. Utöver dessa likheter uppvisar avtalen stor variation sinsemellan (se tabellen). Inom den privata sektorn omfattas alla anställda av omställningsstödet, medan endast anställda över 40 år har möjlighet att få kontantersättningen. Åldersgränser tillämpas inte inom den offentliga sektorn.

Omställningsprogrammen har rykte om sig att vara effektiva. Mellan 60-70 procent som deltar är i arbete efter programmet.  Hoppas resultaten i Hallstavik, Orrefors, Åfors och Säffle tangerar dessa nivåer med råge.

Håkan Svärdman

 

Tabell 1: Ersättning vid arbetslöshet

Bruttolön, kr/månad

Ersättningsnivå under de första 100 dagarna i arbetslöshet, bruttoersättning i kronor och som andel av lön (procent)
Anställd utan kollektivavtal Privatanställd arbetare* Privatanställd tjänsteman* Statsanställd Kommun- och landstingsanställd

20 000

14 960 kr (75 %)

17 006 kr (85 %)

14 960 kr (75 %)

16 000 kr (80 %)

16 000 kr (80 %)

30 000

14 960 kr (50 %)

17 006 kr (57 %)

21 000 kr (70 %)

24 000 kr (80 %)

24 000 kr (80 %)

40 000

14 960 kr (37 %)

17 006 kr (43 %)

28 000 kr (70 %)

32 000 k (80 %)

32 000 k (80 %)

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*