Det behövs mer än stimulansbidrag för att få sjuka i arbete

Sedan många år är det möjligt att få så kallad vilande sjuk- eller aktivitetsersättning. Det innebär exempelvis att en person som har aktivitetsersättning  på grund av att arbetsförmågan har blivit nedsatt  av sjukdom kan få pröva på att arbeta  eller studera under högst två år utan att rätten till ersättningen omprövas. När arbete eller studier pågår är ersättningen vilande. För att stärka de ekonomiska drivkrafterna för individen att våga testa sina vingar på arbetsmarknaden utbetalar Försäkringskassan 25 procent av den tidigare aktivitetsersättningen som ett skattefritt stimulansbidrag under de första 12 månaderna. Dessutom har man rätt att bibehålla eventuellt bostadstillägg under hela vilandeperioden.

Trots  dessa frikostiga villkor är det få personer med aktivitetsersättning som har nappat. I mars i år var det endast 270 av totalt 27 500 ersättningsberättigade personer som hade vilande ersätttning.  För att öka intresset vill nu regeringen pröva att stärka de ekonomiska drivkrafterna genom att förlänga stimulansbidraget till två år, samt att hel (100 %) ersättning ska utbetalas i tre månader efter arbetsförsöket eller studierna.  

Att förslaget får önskad effekt är emellertid föga troligt. Mitt tvivel grundas på erfarenheterna från den så kallade steglösa avräkningen med sjukersättningen som är mycket generös, men lockar trots detta ytterst få.  Ska ekonomiska drivkrafter fungera i dessa sammanhang bör två förutsättningar vara uppfyllda. För det första krävs det tillräckligt många individer i gruppen med aktivitetsersättning som är tillräckligt friska för att kunna pröva arbete eller studier. För det andra måste det finnas en arbetsmarknad som efterfråga dessa personer. Där är vi inte i dag. Men en tröst i höstmörkret är i alla fall att Försäkringskassan tycks ha gjort en korrekt bedömning av arbetsförmågan hos det stora flertalet med aktivitetsersättning.  

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*