Slaget om flytträtten har börjat

Under större delen av det gångna året har försäkringsbranschen, facket, arbetsgivarna och finans- och försäkringsförmedlarna ägnat tid och kraft åt att samla ammunition för höstens stora debatt kring flytträtten för pensionsförsäkringar. Visserligen har vi under den här tiden noterat en del gruff mellan olika kombattanter , men inga skarpa situationer. Alla har nämligen väntat på den nästintill mytomspunna Livförsäkringsutredningens slutbetänkande.  Men nu behöver vi inte vänta längre. I dag, klocka 11. 00 sändes betänkandet på 902 sidor ut i cyberrymden. Strax därefter gick säkerligen skrivarna varma på många kontor. Själv har jag endast hunnit ögna igenom utredningens pressmeddelande där det föreslås att flytträtt ska gälla alla former av pensionsförsäkringar, individuella pensionsförsäkring såväl som kollektivavtalade tjänstepensioner, samt pensionsförsäkringar som hamnat i fribrev.

Flera bolag och aktörer på försäkringsmarknaden har redan reagerat på förslaget. En hemsida har öppnats för främja debatten.  Och debatt kommer det att bli. Stora värden står på spel både för oss som enskilda pensionssparare och aktörer. Den lagrade debattammunitionen kommer att användas för att antingen skjuta ned förslaget eller lägg spärreld till dess försvar.

Själv ska jag ta med mig valda delar av betänkande innan jag lämnar kontoret för att ta helg. Ska bli spännande läsning efter lördagens båtuppdrag på Margretelundsvarvet i morgon när kroppen är lite öm efter allt kånkande med vaggor och pallningsvirke.

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*