Hög utbildning och arbete är viktiga trygghetsfaktorer för unga vuxna

I årets Välfärdtendens har vi lagt in ett trygghetsindex. Vi har frågat unga vuxna om deras upplevelse av trygghet inom tre olika områden. Första området är upplevelsen av trygghet i arbets- och studielivet samt som arbetssökande.  Det andra området är tryggheten på fritiden och det tredje området är känslan av trygghet i bostaden. Deltagarna har värderat trygghet inom dessa områden på en tregradig skala, mycket liten trygghet (0 poäng), varken stor eller liten (50 poäng) och mycket stor trygghet (100 poäng). Därefter har vi dividerat den sammanlagda poängsumman med 3 och fått ett värde på mellan 0-100 procent. Ju högre värde desto högre är upplevelse av trygghet. Indexvärdet för samtliga unga vuxna uppgår till 75 procent. Trygghetsindexet varierar mellan olika grupper av unga vuxna. Högsta värdet noteras hos Saco-medlemmarna som ligger på 78 procent och lägsta värdet har föga förvånande arbetslösa personer som noterar 32 procent. Studerande avviker emellertid inte alls från genomsnittet utan ligger strax över på 76 procent, medan kvinnor i allmänhet ligger något under, 73 procent.

Unga vuxna upplever störst trygghet på fritiden och i sin bostad, där det genomsnittliga indexvärdet når strax över 80 procent. Medan upplevelsen av trygghet är lägst inom arbets- och studielivet där indexvärdet tangerar strax över 60 procent.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*