Barnbidraget faller i värde

Socialförsäkringarnas betydelse för barnfamiljernas ekonomi har minskat trendmässigt under en längre period, visar regeringen i sitt förslag till statsbudget för 2013. Förklaringen är bland annat att höjda löner och sänkta skatter.  Men även att socialförsäkringarnas bidrag inte följt med inkomstutvecklingen har också spelat roll i sammanhanget. Barnbidraget har exempelvis legat still på  1050 kronor sedan år 2005. Ifall bidraget skulle ha varit kopplat till prisbasbeloppet hade nivån i dag varit 1 190 kronor. För närmare 200 000 barnfamiljer som i dag lever med låg ekonomisk standard skulle dessa pengar göra skillnad.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*