Kollektivavtal gör skillnad i plånboken vid sjukdom

 I årets Välfärdstendens visar vi att den sammantagna ersättningen under den första sjukmånaden uppgår till 83 procent för flertalet anställda med kollektivavtal. Anställda utan avtal har 78 procent.

Andra sjukmånaden stiger nivån för anställda med avtal till 86 procent, medan avtalslösa och privatanställda arbetare med lön över ersättningstaket får sänkt ersättning. Det innebär att en arbetare som delar arbetsplats med en tjänsteman kan få 1226 kronor mindre per månad vid sjukdom ifall deras månadslön är 30 000 kronor. Vid en månadslön på 40 000 kronor ökar gapet till 5 961 kronor.  Omkring 60 procent av byggnadsarbetarna och 50 procent av industriarbetarna  har en inkomst som ligger över ersättningstaket.

Skillnaden i ersättningsnivå mellan personer med respektive utan kollektivavtal ökar ytterligare om deras arbetsoförmåga blir stadigvarande nedsatt. Utan avtal får man endast sjukersättning. Ersättningen motsvarar i bästa fall då 61 procent av tidigare nettolön. Om ett kollektivavtal finns stiger ersättningsnivån vanligtvis till 74 procent. Den kollektivavtalade sjukförsäkringen (AGS-månadsersättning) för privatanställda arbetare förbättrades i år, vilket innebär att ersättningsnivån för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp kompenseras på snarlikt sätt som för privatanställda tjänstemän. I kronor blir skillnaden mellan en statsanställd och en anställd utan avtal 3 955 kronor per månad vid en månadslön på 30 000 kronor. Skulle lön och försäkringsersättning beskattas på samma sätt skulle kompensationsgraden höjas med cirka 5 procentenheter.

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Ewa

Dom som moste har glasögon får inte försekning jenom hus försekning iblan hände de att man tapat dom och går sander som jag har köpt dom för tre månaden sen och sprack när dom gled från mina händer och måstebetola igen 2000kr och vi har hus försekning

Ewa

Jag vill säga att ni är väder lusa inte ens glasögön försekning ieller

Håkan Svärdman

Hej Ewa
Tråkigt detta med dina glasögon. Det finns möjligheter att få ersättning när glasögon skadas eller tappas bort. En olycksfallsförsäkring kan ersätta skador på glasögon som beror på själva olycksfallet, medan en allriskförsäkring som ingår exempelvis i Folksam stora hemförsäkring ersätter skador som uppstår på grund av ren otur. Är du kund hos Folksam och har någon av dessa försäkringar så rekommenderar jag att du tar kontakt våra skadehandläggare på 0771-960 960 som kan hjälpa dig.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*