Hälften av dagens unga vuxna är med i facket, men de flesta kan tänka sig att bli medlemmar i framtiden

Under 1970-och 1980-talet steg medlemsantalet i de svenska fackliga organisationerna oavbrutet. Utvecklingen kuliminerade 1993 då hela 85 procent av löntagarna var med i facket. Rekord bland världens demokratiska stater. Sedan dess har anslutningsgraden successivt minskat. Medlemstappet blev dramatiskt när a-kassan försämrades 2007. Utvecklingen i Sverige är inte unik, utan motsvarande tendenser ser vi i de flesta andra EU-länder.

Särskilt svårt är det att rekrytera unga vuxna till facket. Välfärdstendens 2012, rapport från Folksam, visar att knappt hälften av landets unga vuxna löntagare är med i facket.Organisationsgraden är högst bland anställa inom den offentliga sektorn, 63 procent, medan motsvarande andel bland privatanställda är 50 procent.

Varför går unga vuxna med i facket? Vad har haft störst betydelse för att ta steget att teckna ett medlemskap? A-kassan intar en särställning i detta sammanhang. Fler än tre fjärdedelar av samtliga förvärvsaktiva uppger att a-kassan har spelat en ganska eller mycket betydande roll för att de har gått med i facket. Att få hjälp och stöd vid konflikter med arbetsgivaren uppger 70 procent har spelat ganska eller mycket stor betydelse för att de gick med i facket, och 60 procent uppger att försäkringsskyddet som följer med medlemskapet har varit betydelsefullt för deras val att bli medlemmar. 

Även om siffrorna kan vara nedslående är utsikterna goda för vända medlemskurvorna uppåt igen. Tre fjärddelar av samtliga unga vuxna som inte är med i facket i dag uppger nämligen att de kan tänka sig att bli medlemmar i framtiden. Det enda som då återstår är att ställa frågan till dem.  – Vi står för detta och har ett erbjudande som kan vara svårt att matcha. Vill du bli medlem?

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*