Unga vuxna? Välutbildade, bor i hyresrätt och är gärna sambo!

I årets upplaga av Folksams rapport Välfärdstendens sätter vi fokus på unga vuxna, det vill säga person som är mellan 20-29 år. Vi har varit särskilt intresserad av deras levnads villkor och syn framtiden.

Som grupp är unga vuxna välutbildad. Hela 66 procent har studerat på högskola, universitet eller motsvarande. Andelen högskoleutbildade är högst bland kvinnorna, 69 procent och 62 procent bland männen.

Hälften av alla unga vuxna lever i en parrelation, 41 procent som sambo och 7 procent som gifte. Den dominerade boendeformen är hyresrätten, vilken innehas av hälften de unga vuxna. Resterande hälft är jämt fördelade mellan villa- och bostadsrättsboende.

Mot bakgrund av att endast hälften av alla unga vuxna har kommit ut på arbetsmarknaden är det inte överraskande att de har relativt låga inkomster. Hälften har en årlig bruttoinkomst som inte överstiger 150 000 kronor, 20 procent har en inkomst mellan 150 000 – 250 000 kronor per år och resterande andel har en inkomst därutöver. När vi tittar på unga vuxna som förvärvsarbetar förbättras inkomstnivåerna högst påtagligt. Hälften av de heltidsarbetande har en årslön på mellan 250 000 – 350 000 kronor. En femtedel har en årsinkomst därutöver.

Något förvånande är det inte särskilt vanligt att unga vuxna studerar eller arbetar utomlands. Endast 12 procent av har studerat utomlands och 20 procent planerar att göra desamma. Och 13 procent har arbetat utomlands. Kvinnor uppvisar större rörlighet än männen. 15 procent av kvinnorna har studerat utomlands, medan motsvarande andel hos männen är 9 procent. Skillnaden är mindre när det gäller arbete, där 14 procent av kvinnorna och 12 procent av männen prövat arbete utomlands. 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*