Unga kvinnor har sämre arbetsvillkor än unga män.

Vid internationella jämförelser är Sverige ett av världens mest jämställda länder. Vi är i gott sällskap med våra nordiska grannar. Men vi har fortfarande en bit kvar till att uppnå ett jämviktsläge mellan kvinnor och män. Det visar inte minst årets upplaga av Folksams Välfärdstendens där vi särskilt har undersökt unga vuxnas tillvaro och deras syn på trygghetsfrågor.

Där kan vi tyvärr konstatera att anställningsvillkoren mellan kvinnor och män är stora. Kvinnor har vikariat, timanställning och visstidsanställning i betydligt högre grad än männen. Närmare 80 procent av männen är tillsvidareanställda, mot knappt 60 procent av kvinnorna.  Heltid är norm hos männen, vilket innehas av 86 procent, medan motsvarande andel hos kvinnorna är 67 procent.

Även om unga vuxna har en ganska pessimistisk framtidssyn när det gäller social trygghet och sysselsättning så tror i alla fall sex av tio att Sverige kommer att vara ett mer jämställt samhälle jämfört med i dag. Tro räcker dock inte för att vi ska nå ditt, utan det krävs av oss alla – särskilt vi män –  att i praktisk handling se till att vår vardag blir jämställd.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*